Weight Watcher COW

Al een aantal jaren helpt de Weight Watcher telers om inzicht te krijgen in de bewaarverliezen. De Weight Watcher verschaft de benodigde informatie om de kwaliteit en de kwantiteit vanaf dag één te bewaken. In 2012 hebben telers van Lamb Weston / Meijer in verschillende landen de Weight Watcher met succes ingezet om de kwaliteit te verbeteren en het gewichtsverlies te minimaliseren. Dit maakt het mogelijk om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

De Weight Watcher meet continu het gewichtsverlies van een monster. De meetgegevens kunnen uitgebreid worden met temperatuur-, relatieve luchtvochtigheid- en CO2 meetvoelers. Door middel van een speciale modem worden de meetwaarden on-line gezet.

De “Compare On Weight” (COW) database biedt telers de mogelijkheid hun individuele gewichtsverlies dagelijks te vergelijken met dat van andere telers. Om tot deze vergelijksdata te kunnen komen hebben we de COW database en software ontwikkeld. Deze geeft de teler toegang tot alle on-line gegevens om zo zijn gewichtsverlies te vergelijken met dat van zijn (anonieme) collega’s. Voor elke teler kan een selectie van de voor hem relevante data gemaakt worden, gebaseerd op regio, ras en grondsoort.

 

Cow Smartlinkserver -> COW Smartlinkserver

Afbeeldingen

webdesign: Artis