Smart Energy-Manager (SEM)

30 augustus

 

De Smart EnergyManager-software is ontwikkeld voor het maximaal benutten van het vermogen en voor de optimale verdeling ervan over alle cellen die worden bestuurd door de Croptimiz-r bewaarcomputer. Belangrijk daarbij is, dat het vastgestelde maximale energieniveau niet wordt overschreden.

 

Hoe werkt het?

De Smart EnergyManager berekent het stroomverbruik op basis van de invoer van gegevens van de geïnstalleerde apparatuur. U moet hierbij denken aan ventilatoren, mechanische koeling, verwarming, circulatieventilatoren enz.

Het aantal ventilatoren, het type en het vermogen moet worden ingegeven. Dit dient ook voor de andere componenten te worden gedaan. De Smart EngeryManager berekent ook de vermindering van het energieverbruik in het geval dat de ventilatoren langzamer draaien.

De Smart EnergyManager bevat 3 belangrijke functies:

  • Peak Shaving
  • Energieverdeling op basis van prioriteit
  • Externe energiebron-optimalisatie

De Smart EnergyManager-software werkt op 2 manieren:

  • Met energiemeter
  • Zonder energiemeter

Peak Shaving

Peak Shaving stelt een limiet aan uw energieverbruik en voorkomt dat deze limiet wordt overschreden. De instelling gebeurt in Ampères.

In veel contracten van energieleveranciers is opgenomen, dat zolang het stroomverbruik een bepaalde limiet niet overschrijdt, de prijs per kWh vrij laag is (vast recht). Wanneer het stroomverbruik deze limiet echter (soms) wel overschrijdt, zal de prijs per kWh veel hoger zijn en zal die prijs voor die bepaalde periode in rekening worden. Het resultaat is een veel hogere prijs per kWh. Daarnaast is een aanvullende boete ook zelfs heel gebruikelijk.

 

Wanneer men gebruik maakt van de Smart EnergyManager zonder energiemeter, wordt er rekening gehouden met alle hoofdcomponenten van het bewaarsysteem afzonderlijk. Er wordt in dit geval dan geen rekening gehouden met het vermogen dat wordt verbruikt door componenten die geen deel uitmaken van dit systeem, zoals bijvoorbeeld de inschuurlijn die op dezelfde voedingskabel kan zijn aangesloten.

 

 

De Smart EnergyManager werkt prima zonder energiemeter, maar is minder nauwkeurig dan wanneer wel een energiemeter wordt toegepast.

 

Energieverdeling op basis van prioriteit

Op basis van beschikbaarheid van de energie en prioriteit wordt het vermogen automatisch verdeeld over de cellen. Deze prioriteit is gebaseerd op een taaklijst die continu wordt bijgewerkt. Ook de routines van het bewaarprogramma én het verschil tussen instellingen en feitelijke metingen en andere parameters hebben invloed op de prioriteit.

Het grote voordeel van de door Mooij ontwikkelde Smart EnergyManager-software is het gedetailleerde aantal routines van het bewaarproces dat op basis van prioriteit zal worden afgehandeld.

 

 

De prioriteiten van de verschillende routines zijn vooraf ingesteld. Interne ventilatie heeft bijvoorbeeld een lage prioriteit. Gassen en CO2-verversing hebben daarentegen een hoge prioriteit.
 

 

 

 

 

De noodzaak om de ventilatoren of andere apparatuur in verschillende cellen te laten werken, wordt bepaald via een speciaal slim algoritme dat we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Het is niet nodig dat de gebruiker zelf deze prioriteiten instelt. Dit wordt voor hem gedaan door de intelligente software. Dit betekent een optimaal gebruik van de beschikbare energie zonder de gebruiker lastig te vallen met veel instellingen die het ingewikkeld zouden kunnen maken.

Externe energiebron-optimalisatie

Als de Smart EnergyManager met energiemeter is geïnstalleerd, is de meting van het vermogen nauwkeurig. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de ongewone stroomverbruikers (zoals bijvoorbeeld de inschuurlijn). Indien er ook aanvullende energiebronnen als zonnepanelen en windmolens zijn aangesloten, weet de Smart EnergyManager dat dit extra vermogen ook kan worden benut voordat het maximale ingestelde energieniveau is bereikt. Het voordeel is dat de energie van uw eigen stroombronnen (lagere prijs) als eerste kan worden benut.

 

 

 

Het is mogelijk de Smart EnergyManager te gebruiken in een netwerk van een aantal Croptimiz-r bewaarcomputers. In dit geval wordt de Master gemonteerd in dezelfde omkasting als de Croptimiz-r. Via een Slave-constructie kunnen de verschillende Croptimiz-r bewaarcomputers van de gegevens worden voorzien.

webdesign: Artis